مسابقه ی کتابخوانی به مناسبت هفته ی کتابخوانی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد و الهیات برگزار میکند؛

مسابقه کتابخوانی رمان رویای نیمه شب

*با جوایز نقدی*