امروز: یکشنبه 28 مرداد 1397 برابر با 19 آگوست 2018

دم خروس تشکل های دولتی دانشگاه شهید چمران اهواز زد بیرون!!! ویژگی

سه شنبه, 22 ارديبهشت 1394 10:25 نوشته شده توسط  کیانوش کاوی نژاد
رای دادن به این مورد
(0 رای)

به صف کردن مسئولین ریز و درشت دولتی، برای حضور در جلسات فرمایشاتی در دانشگاه شهید چمران اهواز.

با به صف کردن مسئولین ریز و درشت دولتی، برای حضور در جلسات فرمایشاتی در دانشگاه شهید چمران اهواز، دم خروس تشکل های دولتی دانشگاه شهید چمران اهواز زد بیرون!!!

تشکل های دولتی، که از سوی دولتمردان اعتدالی برای مقابله با جریان تشکل های ارزشی در دانشگاه ها ایجاد شده بودند، این روزها در حال ارائه سرویس به دولتمردان هستند!؟

دانشگاه شهید چمران اهواز هم از این قضیه، ایجاد تشکل های دولتی مستثنی نبود و به آنی در یک پروسه مشکوک و سوال برانگیز قارچ وار ؛ ۳ انجمن اسلامی دانشجویی، پیرو و مدرسین !!! با عنوان های جعلی برای مقابله با جریان اصیل و ارزشی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه به وجود آوردند.

انجمن اسلامی دانشجویی جعلی، که این روزها با حمایت های مناسب مدیریت دانشگاه با بنرهای متنوع در سایزهای گوناگون، دین خود را به دولت ادا می کند؟ همچو بنرهای سابق خود، مدعی شده است که تحکیم وحدت سابق است، مسئله ای که هیچ گاه از سوی اتحادیه تحکیم وحدت تایید نشده است، که این جعل عنوان خلافی آشکار است.

این تشکل دولتی در جدیدترین برنامۀ خود، مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان را به دانشگاه دعوت کرده است.

مهندسمحسناورکی،مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداریخوزستانکه قرار است درباره مجلس و انتخابات آن صحبت کند، در اقدامی جالب از سوی این تشکل دولتی، مدرک دکترای اقتخاری گرفته و از سوی بنرهای این تشکل با نام دکتر محسن اورکی معرفی شده است.

هر چند این اتفاق شاید در وهله اول یک اشتباه تایپی یا خطای جزیی و غفلتی معمولی جلوه گر نماید، ولی شتاب زدگی و سرسپردگی جریان دانشجویی، در به آغوش جریانات دولتی پریدن، امری مذموم و به دور از شان و منزلت تشکل های دانشجویی است، که همواره علمدار رادمردی بودند و در به نقد کشیدن قدرت، پاکی پیشه کردند، همچون زهری تلخناک است.

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

936 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 13:46

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی