امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398 برابر با 17 جولای 2019

مسئولیت ما در قبال جامعه ویژگی

پنج شنبه, 28 آبان 1394 05:23 نوشته شده توسط  سعید شکاری
رای دادن به این مورد
(0 رای)

در دین اسلام اگر انسان را مو شکافانه بررسی کنیم، در نهایت پژوهش خود،یک ویژگی برجسته را در انسان می بینیم که انسان مسئول است.

مسئویت انسان برخاسته از قدرت انتخاب و تفکر و حتی آزادی اوست، زمان، مسئولیت است، از نوع اجتماعی نماز مسئولیت است. می بینیم بسیاری از آموزه های اسلامی برآیند مسئولیت است. در مقاله ی مختصر حاضر، سعی برآن است که رابطه ی بین حس مسئولیت و توسعه را بررسی کنیم. اجتماعی برتر است که انسان هایش مسئول پذیرتر باشند. برای وجود حس مسئولیت در توسعه اقتصادی، فرهنگی، نیاز به دلیل مدرک علمی است. توسعه یک حرکت همگانی است یعنی ما در اجتماعی که زندگی می کنیم باید کار مفیدی انجام بدهیم و برای انجام کار مفید باید تلاش کنیم. اگر حس مسئولیت در مردم به یک ضرورت تبدیل نشود، راه توسعه همچنان پر از پیچ خم خواهد بود. باید پذیرفت که در جامعه ما هنوز ساختار ها به آن شکلی که باید شکل نگرفته است تا بتوان در بستر این نمادها مسئولیت پذیری انسان ها را هدایت کرد. زمانی می توان مردم یک جامعه به پیشرفتهای اقتصادی برسند که افراد آن جامعه نسبت به یکدیگر دارای بی تفاوت نباشند. برای مثال در خرید و مصرف کالا را اولویت را به کالا و اجناس ساخت داخل بدهیم هرچند که ممکن باشد نسبت به کالای مشابه خارجی از نظر کیفی سطح آن پایین تر باشد. اما دلیل وجود عدم حس مسئولیت در جامعه چیست؟ به نظر می آید بخشی از این مشکل برمی گردد به دولت و بخشی از از آن نیز مربوط به مردم می شود. اگر بتوان برای مردم روشن کرد که شما نیز در روند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دخالت مستقیم دارید می تواند آنها را نسبت به کشور مسئول ساخت. در اینجا باید گفت: مردم ایران در بره ای از زمان ها ثابت کردندکه ایثارگرترین مردم هستند برای مثال در 8سال دفاع مقدس خانواده هایی بودند که که چندین جوان برومند را برای کشورش اهدا می کند. ازطرفی دیگر نخبگان فکری می توانند با طرح و برنامه ریزی یک برنامه جامعه و درست و دقیق حس مسئولیت پذیری درجامعه تقویت کنند. برای این کار نیازمند به یک نظام آموزشی قوی و منظم می باشد. در پایان گفتنی است که هر کسی باید در تلاش باشد تا این احساس وظیفه را در خودش تقویت کند.

1847 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 14:02

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی