چاپ این صفحه

تهاجم فرهنگی ویژگی

پنج شنبه, 28 آبان 1394 01:08 نوشته شده توسط  مصطفی درویش وند
رای دادن به این مورد
(0 رای)

امروزه در جامعه شاهد رفتارهای ناهنجار و متعارض با ارزش های انقلابی و اصیل اسلامی خو هستیم که دل هر مسلمان متعهدی را به درد می آورد.

شاید در نگاه اول که به عمق فاجعه روی داده به نظاره می نشینیم این را در روندی در جهانی شدن ایران و تبادل فرهنگ ها و تمدن ها تفسیر کنیم اما وقتی عمیق تر به این موضوع می نگریم مسئله پیچیده تر است و مطرح کردن این فرضیۀ ساده لوحانه از روی عدم بصیرت و عدم آگاهی از فرهنگ انقلابی خودی است. عده ای معدود فرهنگ انقلابی خود را به تمسخر گرفته و آن را به ناکارآمدی و ناتوانی در عرصۀ جهانی محکوم می کند اما به این مهم توجه نمی کنند که همین فرهنگ، توانسته ایران را از بحران های سیاسی، اجتماعی که در صدسال اخیر پیش آمده عبور داده و توانسته در مقابل با معاندین این نظام به مبارزه بپردازد و فرهنگ 1400ساله شیعی پر از فراز و فرود های زیادی است که توانست خود را همچون شمعی درخشان در شبی تار از گردبادهای زمانه در امان بماند و خود را به جهانیان نمایان کند. پس می بایستی رجعت و بازگشتی به ادبیات قرآن خود داشته و آن را شاه بیت سخنان خود قرار داده و طوطی وار سخن های دمیده سردمداران غرب را به زبان نیاوریم. رهبری بارها این تهاجم فرهنگی را به ما گوشزد کرده است اما عده ای معدود این را جدی نگرفته وبیان چنین تعبیراتی را باعث ناآرامی در جامعه قلمداد می کنند. اما این را خاطر نشان کرد که جنگ بین حق و باطل همراه ادامه دارد و باید در این راه ممارست و صبر به خرج داد و نباید در کنار مسائل به ظاهر ساده به آرامی گذشت.

1468 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 14:05