امروز: جمعه 01 شهریور 1398 برابر با 23 آگوست 2019

روشن فکری، تولید بیمار گونه... ویژگی

پنج شنبه, 23 مهر 1394 14:37 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)
محمد عیسوند محمد عیسوند محمد عیسوند

روشن فکری، تولید بیمار گونه...

تاریخ دقیقی برای ورود روشنفکری این کالای فرهنگی به ایران وجود ندارد،اما شکست نظامی ایران از روس و فرستادن دانشجویان به فرنگ در زمان عباس میرزا رامیتوان سرآغازی بر روشنفکری دانست....

روشنفکران به سه دسته تقسیم میشد:1-روشنفکران آتئیست2-روشن فکران سکولار3-روشنفکران دیندار.

که روشنفکران سکولار خود به دسته روشنفکران سکولار غرب گرا، روشنفکران سکولار شرق گرا.

روشنفکری در ایران بیمار متولد شد، چراکه عاملان جریان روشنفکری بی توجه به محیط وفرهنگ واجتماع وزمان، بدیل سازی روشنفکری غرب را در دستور کار خود قرار دادند، یعنی به همان صورتی که روشنفکری درغرب با تقابل با دین وسنت آغاز شد، در ایران نیز چنین آغاز شد. اما منورالفکر سابق و روشنفکر از دهه ی 1320به بعد به این توجه نکردند، روشنفکری غرب در مقابل کدام دین و برای چه قد علم کرد؟ اعمال پاپ وکلیسا و مسیحیت قرون وسطا جریانی بود که اگر جریانات مخالف در مقابل آن پا نمی گرفتند، امروز باید مردم اروپا راسرزنش مینمود، حرکت روشنفکری غرب در مقابل کلیسا، تقابل مظلوم بود در مقابل ظالم، وبه جا ومنطقی هم بود(هرچند در ادامه همین جریان روشنفکری با انحرفاتی که داشت ،دشمن بشریت شده است). دیگر موردی که روشنفکران بی فکر بدیل ساز طوطی وار بدان توجه نکردند، این بود که جریان روشنفکری غرب از پس سالها تجربه ی عملی سر برآورد واعلام موجودیت نمود، و این نبود که مثلا اوکام امشب بخوابد وفردا تئوری روشنفکری بدهد!!!!!! روشنفکری که در عصر استبداد قاجارو پهلوی باید به فکر رفع دردها واستبداد می بود، بدنبال از فرق سر تا نوک پا غربی شدن بود، روشنفکری که جامعه را نمیشناخت و برای مردم بیسواد دوران قاجاریه قانون اساسی بلژیک را ترجمه میکند تا مثلا به توسعه برسد، روشنفکری که بجای یافتن ریشه های عقب ماندگی ایران،گیر داده بود که باید خط عوض شود تا روشنفکر شد، روشنفکری که بجای عزت ونقش دادن به زن گیر داده بود به تکه پارچه ی سیاهی که این باعث عقب ماندگی شده است، کجایش روشنفکر است؟ همینجاست که شریعتی به آنها میشورد و آل احمد رسوایشان میکند!!! روشنفکری بیمار زاده شد وبیمار ماند وبیمار رشد یافت!

روشنفکر کسی است که با شناخت زمان ومکان وفرهنگ، بفهمد آنچه را دیگران از شناخت آن عاجزند واز زاویه بنگرد که دیگران را توان نگریستن نیست. روشنفکر باید خود وجامعه اش را بیابد تا زنده بماند، نه اینکه خودباخته شود تا بلکه بماند! روشنفکر باید بدنبال ریشه ها باشد! البته تمام روشنفکران ما، بدیل سازطوطی وار غرب زده نبودند! شاید آری گفتن توده ی مردم به یک آخونده ساده گفتار. پشت پایی بود به جریان روشنفکرانی که با کروات و کلمات ایسم دار چندین دهه مردم را آزار دادند...

والسلام...

2116 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 14:53
مجموعه های بیشتر: انقلاب باید صادر شود. »

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی